46820 - Και τα σπίτια

Ν. Λυγερός

Και τα σπίτια
θύμιζαν
εκείνα
του Μεσολογγίου
δίπλα
στη λιμνοθάλασσα
τόσο χαμηλά
που ήταν
για ν’ αγκαλιάσουν
με αγάπη
τη γη
ακόμα
και στα κατεχόμενα
της βαρβαρότητας.