46825 - Στην τάφρο

Ν. Λυγερός

Στην τάφρο
δίπλα στα τείχη
της παλιάς πόλης
ζήσαμε
την ελευθερία
που παρέχει
το έργο
της αποκατάστασης
μέσω
αναβαθμισμένης
ιστορίας
που αλλάζει
την πραγματικότητα
με τις γνώσεις
που αποκτούμε.