46828 - Με τις κάρτες

Ν. Λυγερός

Με τις κάρτες
της στρατηγικής
έχουμε όλοι
τη δυνατότητα
να εξετάσουμε
την ιστορία
και τα σενάριά της
που ποτέ
δεν υλοποιήθηκαν
αλλά άφησαν
ένα στίγμα
για το μέλλον
ακριβώς
λόγω της απόρριψης
των σχεδίων.