46829 - Δίπλα στα κάστρα

Ν. Λυγερός

Δίπλα στα κάστρα
σκέφτεσαι διαφορετικά
την ιστορία
γιατί αποκτά αμέσως
χρονικό πάχος
και δίνει ένα στίγμα
που ξεπερνά
τη μικρή ιστορία
γιατί τα όρια της
δεν μπορούν
να απεγκλωβιστούν
από το πλαίσιο
του παρόντος
λόγω έλλειψης
βαθύτερων γνώσεων.