Τοποστρατηγική και Χρονοστρατηγική Ιστορία

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Talks

Ν. Λυγερός: “Τοποστρατηγική και Χρονοστρατηγική Ιστορία”. Για κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Λ. Κηφισίας 125, Αθήνα. Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 –