46831 - Μέσα στο κάστρο

Ν. Λυγερός

Μέσα στο κάστρο
οι ίδιες οι πέτρες
σου λένε πώς ήταν
το παρελθόν
και πώς βλέπουν
το μέλλον
έτσι αναζητούν
μια ανθρώπινη
γέφυρα
για να ενώσουν
τις δυνάμεις
των Δίκαιων
ενάντια
στη βαρβαρότητα
της λήθης.