46834 - Κάθε κάρτα

Ν. Λυγερός

Κάθε κάρτα
στρατηγικής
είναι και μια
αποκάλυψη
για όσους
δεν έχουν
προσέξει
πώς λειτουργούν
οι δομές
της βαθιάς
ιστορίας
εντός
της μικρής
ιστορίας.