46835 - Πρόσφατη Ιστορία Κύπρου. (Dessin)

Ν. Λυγερός