46838 - Βαθιά Ιστορία Κύπρου

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Αν αντιληφθούμε χρονοστρατηγικά ότι το 1974 είναι η δεύτερη εισβολή της Τουρκίας μετά την εισβολή του 1570-1571 με τη θρυλική αντίσταση της Αμμοχώστου, τότε ενεργοποιείται το πλαίσιο της βαθιάς ιστορίας της Κύπρου. Με άλλα λόγια δεν έχουν μόνο σημασία το 1878 και το 1914 αλλά και η αλλαγή φάσης του 1191 λόγω της Γ’ Σταυροφορίας με την αντεπίθεση του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου. Διότι η δημιουργία του Βασιλείου της Κύπρου με τους Lusignans είναι καθοριστική κι αν τελειώνει με την Κατερίνα Κορνάρο αφού οι Ενετοί είχαν ήδη απαιτήσεις μαζί της, υπάρχει μια συνέχεια σε χριστιανικό επίπεδο ενάντια στον επεκτατσιμό του μουσουλμανικού στοιχείου, το οποίο ήταν πρώτα αραβικό και στη συνέχεια τουρκικό. Η αναναθμισμένη ιστορία δίνει νόημα στην παρουσία στην κυπριακή ΑΟΖ της γαλλικής Total και της ιταλικής Eni, που έρχεται να ενισχύσει και η παρουσία της αμερικανικής Exxon Mobil μέσω της αγγλικής συνέχειας. Έτσι εκεί όπου η μιρκή ιστορία κοιτάζει μόνο μια κοινοτική αντιπαράθεση, η μεγάλη ιστορία βλέπει έναν πόλεμο πολιτισμών μέσω της βαθιάς και της αναβαθμισμένης ιστορίας της Ανατολικής Μεσογείου.