46844 - Δεν υπάρχει

Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχει
κανένας λόγος
ν’ αφήσουμε
την Αλβανία
να καταπατά
τη Βόρειο Ήπειρο
αφού αυτή είναι
γνήσιο κομμάτι
του Ελληνισμού
που δεν έχει
αλλοιωθεί
παρόλες
τις ιδεολογικές
επιθέσεις
που δέχτηκε
για δεκαετίες
μ’ έναν δικτάτορα
αλλά και μ’ ένα
διεφθαρμένο
πολιτικό
σύστημα.