46846 - Οι τουρκαλβανοί

Ν. Λυγερός

Οι τουρκαλβανοί
πάντα θα προσπαθούν
να καταπατούν
τους Έλληνες
της Βορείου Ηπείρου
γιατί ξέρουν
ότι μόνο νεκροί
θα αποδεχθούν
την επιρροή
του τουρκικού
πνεύματος,
αφού είναι
πολύ ανεξάρτητοι
για να δεσμευτούν
από τα όργανα
ενός διεφθαρμένου
καθεστώτος
που δεν μπορεί
να σκεφτεί
ελεύθερα
το μέλλον.