46848 - Νοητικό Σχήμα Αναδίπλωσης. (Dessin)

Ν. Λυγερός