46851 - Σε κάθε χώρα

Ν. Λυγερός

Σε κάθε χώρα
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
υπάρχει το θέμα
του προσφυγικού
διότι δεν είναι
τοπικό πια
αλλά ολικό
διότι
η τακτική
της εκμετάλλευσης
συνεχίζει
να λειτουργεί
λόγω
των πιέσεων
των ιδεολογιών
χωρίς αυτές
να συνειδητοποιούν
ότι μπαίνουν
σ’ έναν αγώνα
με άλλους κανόνες.