46856 - Η βουτιά

Ν. Λυγερός

Η βουτιά
μέσα
στα σύννεφα
δεν είναι
μόνο
καταπληκτική
διότι
σου δείχνει
τα άλλα
δεδομένα
μιας φυσικής
ισορροπίας
και την κρίση
που προκαλεί
η αλλαγή
φάσης
όταν αλλάζεις
κατάσταση
πέρα
από τα όρια.