46865 - Η αναβαθμισμένη ιστορία ως βαθύ νευρωνικό δίκτυο

Ν. Λυγερός

Με τη χρήση της Χρονοστρατηγικής η βαθιά ιστορία γίνεται πραγματικότητα κι όχι μόνο μια αφαιρετική ιδέα. Στη συνέχεια αυτή η επεξεργασία της ιστορίας που είναι ικανή να εξετάσει τα σενάρια των διασταυρώσεων και των διακλαδώσεων μετατρέπεται χάρη στην αναβαθμισμένη ιστορία σε βαθύ νευρωνικό δίκτυο που μελετά με έξυπνο τρόπο τις δομές και τις υπερδομές της ιστορίας για να αναδείξει τις σχέσεις και τους δεσμούς που υπάρχουν και ζουν μέσα στους αιώνες, Αυτό το βαθύ νευρωνικό δίκτυο είναι ικανό να βγάλει τα κομμάτια λήθης που έχει τοποθετήσει η βαρβαρότητα μέσα στη μνημοσύνη έτσι αναδεικνύει μέσα νοημοσύνης θεμελιακά στοιχεία, αναπτύγματα και αναδιπλώσεις που εξηγούν πιο αποτελεσματικά πώς λειτουργεί η βαθιά ιστορία και πώς επηρεάζει το μέλλον της ιστορίας πέρα από το επιφανειακό παρόν.