46867 - Η Κουμανδαρία

Ν. Λυγερός

Η Κουμανδαρία
δεν είναι μόνο
ένα γλυκό κρασί
της Κύπρου
αλλά κι ένα σύμβολο
αντίστασης
σε μια βαρβαρότητα
που προσπάθησε
να εξαφανίσει
τα πάντα
αλλά δεν μπόρεσε
να αφοπλίσει
αυτή τη μνήμη
που την ξεπέρασε
για να είναι
και πάλι
μαζί μας
ακόμα
και μετά
και γι’ αυτό
μας προκαλεί
χαρά.