46870 - Γιατί ξέχασες

Ν. Λυγερός

Γιατί ξέχασες
ότι το 1570
δολοφονήθηκαν
είκοσι χιλιάδες
Λευκωσιάτες
και λεηλατήθηκαν
οι εκκλησίες
και τα παλάτια
επειδή σώθηκαν
οι γυναίκες
και τα αγόρια;
Μήπως ξέχασες
ότι πουλήθηκαν
ως σκλάβοι
από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία
διότι πάντα
λειτουργούσε έτσι
η βαρβαρότητα της
όταν ήθελε
να κατακτήσει
μια πατρίδα;