46871 - Ο Ερρίκος Β’ της Κύπρου

Ν. Λυγερός

Ο Ερρίκος Β’ της Κύπρου
δεν υπήρξε μόνο
Βασιλιάς της Κύπρου
και δύο φορές μάλιστα
μεταξύ 1270 και 1324
αλλά ήταν και ο τελευταίος
Βασιλιάς της Ιερουσαλήμ
μεταξύ 1285 και 1291.
Ήταν ο ίδιος που έγραψε
δύο φορές στον Πάπα
για να γίνει νέα
σταυροφορία
για ν’ απελευθερωθούν
οι Άγιοι Τόποι.
Τώρα που θυμήθηκες
αυτά τα γεγονότα
βλέπεις πόσο
το Νησί των Αγίων
είχε σχέση
με τα Ιεροσόλυμα.