46875 - Αν οι Έλληνες

Ν. Λυγερός

Αν οι Έλληνες
του εξωτερικού
είχαν ήδη
τη δυνατότητα
να ψηφίσουν
πιο παλιά
δεν θα υπήρχε
Βουλή
να διαπράξει
έγκλημα
κατά
της Μακεδονίας
γι’ αυτό
είναι
ιστορικές
οι ημέρες
που ζούμε
χάρη
στην αποδοχή
της ψήφου
του Ελληνισμού.