46878 - Μην ακολουθείς

Ν. Λυγερός

Μην ακολουθείς
την προσέγγιση
της Τουρκίας
για τη χερσόνησο
του Αίμου
γιατί θα μιλήσεις
για Βαλκάνια
και για ειδικό
πνεύμα
ενώ αυτό
είναι μόνο
κατάλοιπο
οθωμανικό
που παρέμεινε
στην περιοχή
μετά
την ηττημένη
Τουρκία
και την αποχώρησή της
την οριστική.