46899 - Η δράση

Ν. Λυγερός

Η δράση
άρχισε
χωρίς
να περιμένει
την επόμενη
ανάσα
αφού
το πρέπον
ήταν
πάντα
η χρονική
υπέρβαση
των ψυχών.