46902 - Η αναβαθμισμένη ιστορία ως εφαρμογή πολυκυκλικότητας

Ν. Λυγερός

Η ακολουθία Τοποστρατηγική και Χρονοστρατηγική είναι σύνολο εργαλείων που μας προετοιμάζουν για τη μελέτη της Βαθιάς Ιστορίας. Κι αν εντάξουμε την τελευταία στο πλαίσιο της Πολυκυκλικότητας που είναι άλλο ένα εργαλείο τότε εμφανίζεται με καταλυτικό τρόπο και η έννοια της Αναβαθμισμένης Ιστορίας. Ετσι H++ είναι η ανάδραση της πολυκυκλικότητας πάνω στην H. Έχουμε λοιπόν το διάγραμμα που ακολουθεί.

 

 

Κατά συνέπεια η εξέταση της Ιστορίας γίνεται μέσω της Βαθιάς Ιστορίας για να φανούν όλες οι διασταυρώσεις και μέσω της Αναβαθμισμένης για να αναδειχθούν όλες οι διακλαδώσεις χάρη στη στο Βαθύ Νευρωνικό Δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο η Ιστορία ξεφεύγει από την απλή ιστοριογραφία που δεν είναι απλοϊκή σαν την περιγράφει αλλά ενσωματώνεται σε ένα στρατηγικό πλαίσιο που αποτελεί επί της ουσίας μία νοητική εμβύθιση για να γίνουν πιο κατανοητά τα γεγονότα αφού πλέον μπορούμε να δούμε και την χρονική γεωμετρία τους.