46916 - Το πρέπον

Ν. Λυγερός

1565
Πολιορκία
της Μάλτας

1570-1571
Πολιορκία
της Αμμοχώστου

Παραδείγματα
Αντίστασης
για την Ευρώπη.

1571

Τουρκική Προσέγγιση
που κρύβει
τη διάρκεια
της πολιορκίας.