46929 - Αναβαθμισμένη ιστορία και Ρούπελ

Ν. Λυγερός

Κάθε φορά που κάνουμε αναφορά στο οχυρό Ρούπελ η χρονολογία είναι πάντα η ίδια, δηλαδή το 1941 μέσα στο πλαίσιο του Β’  Παγκοσμίου Πολέμου. Δίνουμε έμφαση στην ελληνική αντίσταση, αλλά δεν αναλύουμε σωστά την αυτοπεποίθηση των Γερμανών και ειδικά των Ναζί σε σχέση με την εισβολή τους. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ξεχνούμε τι έγινε το 1916. Διότι εκείνη η προδοτική παράδοση του οχυρού Ρούπελ στους Γερμανούς μετά από διαταγή της Αθήνας άφησε ίχνος στη Γερμανική μνήμη. Έτσι για τους Ναζί η επίθεση κατά του οχυρού το 1941 δεν ήταν η πρώτη, αλλά η δεύτερη μετά το 1916. Και μάλιστα ήξεραν ότι δεν υπήρξε καμιά αντίσταση. Η αναβαθμισμένη ιστορία δίνει λοιπόν ένα άλλο πλαίσιο που εξηγεί την πιο πρόσφατη ιστορία με την πιο βαθιά. Αν δεν συνδέσουμε το 1941 με το 1916 για το οχυρό Ρούπελ, δεν είναι δυνατόν να αναλύσουμε σωστά το γερμανικό ξάφνιασμα όσον αφορά στην ηρωική αντίσταση των Ελλήνων. Όσοι λοιπόν αποκρύβουν τι έγινε το 1916 για άλλους λόγους που έχουν σχέση με εκείνη την εποχή, δεν βοηθούν στην κατανόηση των ιστορικών δεδομένων που χάραξαν την πορεία μας.