46935 - Γιατί την ώρα

Ν. Λυγερός

Γιατί την ώρα
που έδιναν μάχη
οι Έλληνες
υπήρξαν
οι κοινωνικές επιστολές
που τους ζητούσαν
να λιποτακτήσουν
ενώ όλοι ήξεραν
ότι έπρεπε η Ελλάδα
να αντισταθεί
στο φασιστικό καθεστώς
του Μουσολίνι
για να δώσει
το παράδειγμα
της αντεπίθεσης.