46942 - Γιατί ξεχνάς ότι ο Μεταξάς

Ν. Λυγερός

Γιατί ξεχνάς ότι ο Μεταξάς
είναι αυτός που έπεισε
τον Βασιλιά Κωνσταντίνο
να μην συμμαχήσει
στην εκστρατεία της Καλλίπολης
ενώ αυτός ήταν έτοιμος
να βοηθήσει την επιχείρηση
παρόλο που είχε δεχτεί
γερμανικές πιέσεις
για να παραμείνει ουδέτερος;
Μήπως επειδή δεν θέλεις
να κατηγορήσεις ένα άτομο
που ακολούθησε τον φασισμό;