46944 - Αφού θεώρησε

Ν. Λυγερός

Αφού θεώρησε
το επιτελείο
ότι ήταν σωστή
η ανάλυση
του Μεταξά
για την Καλλίπολη
γιατί δεν ακολούθησε
τον ίδιο
για την Μικρά Ασία
αφού οι αναφορές του
ήταν ακριβώς
στο ίδιο πλαίσιο;
Αυτός ο διαχωρισμός
ήταν δύο φορές
χειρότερος
για την Ελλάδα.