46945 - Στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο

Ν. Λυγερός

Στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο
φάνηκε η πολιτική σαβούρα
που είχε στο μυαλό της
η βουλγαρική ηγεσία
όμως κανείς δεν αναφέρεται
σε αυτή με ξεκάθαρο τρόπο
λες και υπάρχουν
κάποιες ενοχές
για αυτή την προδοσία
που άγγιξε άμεσα
την Θράκη μας
και μάλιστα
με τεράστιο κόστος.