46947 - Το θέμα της Κωνσταντινούπολης

Ν. Λυγερός

Το θέμα της Κωνσταντινούπολης
δεν είναι βέβαια
αν την θέλουμε
αλλά τι κάνουμε ακριβώς
για την απελευθέρωσή της
και ειδικά το 1915
όταν κάθε μας κίνηση
υποσκάπτει την ελευθερία
της ιστορίας μας
για λόγους καθαρά
ιδεολογικούς
που δεν σέβονται
τον Ελληνισμό.