46948 - Η προσέγγιση

Ν. Λυγερός

Η προσέγγιση
της Κωνσταντινούπολης
πρέπει να γίνει
ορθολογικά
δηλαδή
να μελετηθούν
όλα τα λάθη
του παρελθόντος
αλλιώς δεν έχει
κανένα νόημα
να πιστεύεις
στην ιστορία
του μέλλοντος.