46951 - Ο Λάκης Πύρζας

Ν. Λυγερός

Ο Λάκης Πύρζας
από τη Φλώρινα
δεν ξέχασε ποτέ
τον Παύλο Μελά
από τη στιγμή
που πήγε να τον βρει
στην Αθήνα
αφού στο τέλος
αυτός έδωσε
τον σταυρό
του αρχηγού του
στη γυναίκα του
επιστρέφοντας
στην πρωτεύουσα
και πήρε
το ψευδώνυμό του
για να συνεχίσει
τον αγώνα.