46957 - Το τηλεγράφημα

Ν. Λυγερός

Το τηλεγράφημα προς τον Μιχαλόπουλο αποδεικνύει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θεώρησε ότι έπραξε σωστά για την ακύρωση του Πρωτοκόλλου Πολίτη – Καλφώφ και κατά συνέπεια δεν υπήρχε λόγος να συνεχίσει με ειδικό τρόπο την εφαρμογή του.