46967 - Ο κορμός

Ν. Λυγερός

Ο κορμός
είχε
στα πόδια του
τα κίτρινα φύλλα
που είχαν
έρθει
από τα κλαδιά του
για να προστατέψουν
τις πολύτιμες
ρίζες τους
για συνεχιστεί
η πολυκυκλικότητα
της ιστορίας
που γράφουν
οι σελίδες
της φύσης.