46970 - Κάθε δένδρο

Ν. Λυγερός

Κάθε δένδρο
της χρωματικής
φάλαγγας
παραμένει
όρθιο
τη νέα εποχή
γιατί
ήξερε
για τον ερχομό
του λευκού
που έπαιζε
με όλα
τα χρώματα.