46972 - Με το κεφάλι

Ν. Λυγερός

Με το κεφάλι
μέσα
στα φύλλα
του δένδρου
λούσαμε
την ψυχή μας
για να βρούμε
το κίτρινο
κομμάτι
του ουρανού
που την απελευθερώνει
γενναιόδωρα.