46974 - Στην Ισπανία

Ν. Λυγερός

Στην Ισπανία
όταν έγινε
η στρατιωτική
απόπειρα
είναι ο βασιλιάς
που έσωσε
την κατάσταση
χάρη
στην αντίσταση
που πρόβαλε
χωρίς
να υπάρχει
κάποια
ιδιαίτερη
προετοιμασία
και θεωρήθηκε
ήρωας
από το λαό.
Γιατί τα ξέχασες ;