46975 - Η ακριβή εξέταση

Ν. Λυγερός

Η ακριβή εξέταση
του αντικινήματος
αποδεικνύει
ότι υπήρξε
όντως
μία δημοκρατική
προσπάθεια
αντιμετώπισης
της δικτατορίας
και αυτό έγινε
ακόμα
κι αν υπάρχουν
αντίξοες συνθήκες
αλλά ήταν
ανάγκη.