46979 - Με πολλαπλό τρόπο

Ν. Λυγερός

Με πολλαπλό τρόπο
μελέτησε
τα ίδια γεγονότα
για να βρεις
την κρυφή
αλήθεια
μέσω
της βαθιάς
ιστορίας
που αναβαθμίζει
σιγά σιγά
τις γνώσεις σου
για το μέλλον.