46980 - Η ελληνική μεραρχία

Ν. Λυγερός

Η ελληνική μεραρχία
ήταν επικίνδυνη
για όλους
στη Κύπρο
και κάθε
απαλλαγή
από αυτήν
αποτελούσε
στόχο
στο πιο υψηλό
επίπεδο
κατά συνέπεια
είναι καλό
να εξετάσουμε
πιο βαθιά
μερικά
δεδομένα
που τελικά
δεν ήταν
δεδομένα
για κανένα.