46982 - Ο Σπύρος Μουστακλής

Ν. Λυγερός

Ο Σπύρος Μουστακλής
θα παραμείνει
στη καρδιά μας
ως ένας
από τους σπάνιους
αξιωματικούς
του στρατού
που συμμετείχε
στο Κίνημα
του Ναυτικού
γιατί δεν ήθελε
η πατρίδα μας
να συνεχίσει
να είναι θύμα
της Χούντας
διότι ήξερε
τι σημαίνει
αντίσταση
και ποιος
είναι ο λόγος
που υπηρετούσε
το Έθνος.