47000 - Η γέννησή μας

Ν. Λυγερός

Η γέννησή μας
είναι μια διακλάδωση
που ενσωματώνει
διασταυρώσεις
για να παράγει
άλλες διακλαδώσεις
μέσω του έργου μας
γι’ αυτό τον λόγο
η νοημοσύνη
και η μνημοσύνη
έχουν μεταξύ τους
μια διασύνδεση
γιατί αποτελούν
τον πρώτο
δεσμό
της ανακάλυψης.