47002 - Είναι σίγουρο

Ν. Λυγερός

Είναι σίγουρο
ότι το Ναυτικό
πάλεψε
ενάντια
στη Χούντα
το πρόβλημα
είναι γιατί
αυτή η έλλειψη
αποτελεσματικότητας
διότι ακόμα
και οι διαρροές
δεν εξηγούν
τα πάντα
όταν υπάρχει
ολοκληρωμένο
σχέδιο
απελευθέρωσης.