47003 - Οι πρώτες

Ν. Λυγερός

Οι πρώτες
προσπάθειες
στο τσέλο
έλεγαν
από μόνες τους
για την ανάγκη
της ομορφιάς
έτσι
μελετήσαμε
ακόμα
πιο βαθιά
τον ρόλο
των χεριών
και πάνω
στις χορδές
και πάνω
στο δοξάρι.