47014 - Αν το θεατρικό

Ν. Λυγερός

Αν το θεατρικό
έχει νόημα
είναι γιατί
επιτρέπει
στην ίδια τη ζωή
την πολλαπλότητα
και με αυτήν
την έννοια
πλησιάζει
μέσω
των σεναρίων
τα σχέδια
της στρατηγικής
που ξεπερνούν
τα συμβατικά
όρια
της πραγματικότητας.