47015 - Αν το θέατρο

Ν. Λυγερός

Αν το θέατρο
δεν είναι ικανό
να σου δείξει
το θέατρο
της ζωής
για να ξεπεράσει
τα όρια της
τότε είναι
μόνο επιθεώρηση
δηλαδή
μια εκφυλισμένη
παράσταση
που δεν μπορεί
να προσπεράσει
την εικόνα
της καταγραφής
και της δημοσιογραφίας.