47016 - Μέσω του θεατρικού έργου

Ν. Λυγερός

Μέσω του θεατρικού έργου
προσφέρεις απτά
μία εικόνα του μέλλοντος
που βλέπει
ο καθένας
πριν γίνει
παρόν.
Γι’ αυτό να σέβεσαι
το θέατρο
που θέλει
να σε βοηθήσει
στην πορεία σου
αφού κάθε βήμα
θέλει μονοπάτι
του φωτός
για να μην φοβηθεί
τη νύχτα.