47017 - Η Φρανκφούρτη

Ν. Λυγερός

Η Φρανκφούρτη
λειτούργησε
και πάλι
ως ενδιάμεσο
για τη νέα αποστολή
έτσι είχαμε
μαζί μας
το πνεύμα
της εποχής
της απελευθέρωσης
από τον κομμουνισμό
που κρατούσε
στην κατοχή του
τη μισή Γερμανία
σαν να ήταν
λάφυρο πολέμου
και ιδεολογίας.