47019 - Στην πρώην

Ν. Λυγερός

Στην πρώην
Δυτική
Γερμανία
μπορείς κι εσύ
να ανακαλύψεις
την ελευθερία
μιας χώρας
που δεν γνώρισε
τα πάθη
που προκάλεσε
αλλού
ο κομμουνισμός
κι έτσι
καταλαβαίνεις
ποιο είναι
το πνεύμα
που κυριαρχεί.