47023 - Η δύναμη του Έθνους

Ν. Λυγερός

Η δύναμη του Έθνους
φαίνεται μόνο
στα δύσκολα
γιατί εκεί
οι θυσίες
είναι αναγκαίες
για να ξεπεραστούν
οι αντίξοες συνθήκες
και τότε
χρειάζονται
άνθρωποι
υπέροχοι
για να κάνουν
το εξαιρετικό
έργο
της απελευθέρωσης.