47028 - Την ιστορία

Ν. Λυγερός

Την ιστορία
που δεν έγραψες
να την τιμάς
και να μην επιτρέπεις
τους άλλους
αν προσπαθούν
να την ατιμάσουν
για να υποστηρίξουν
την ιδεολογία
της βαρβαρότητας.
Και την ιστορία
που γράφεις
να την προσέχεις
αλλιώς
θα έρθουν άλλοι
να τη σβήσουν
με τη λήθη.